Manifestation: Skapa det som skapas bör

idea-152213_640.png
Photo by Openclipart-vectors@pixabay

Manifestera det liv som ska vara. Sträck ut och dra in energin.

Uttryck som i skiftande varianter förekommer inom de mer andligt riktade disciplinerna. För den oinvigde kan uttrycken i bästa fall klassas som flummigt och udda. I sämre fall helt förkastas och bemötas med avståndstagande. Beteendet är oftast förknippat när det givna intrycket inte kan processat på ett bra sätt. När det inte blir förstått för vad det faktiskt är. Det finns inget konstigt i det beteendet – ett beteende som o ena sidan bromsat utvecklingen över lång tid och o andra sidan hållt människan vid liv under tiden.

Manifestation tillhör ett energiarbete där ett medvetet fokus riktas in på ett specfikt mål. ”Vinklar ställs in, beräkningar utförs och energifördelningen påbörjas”. En skapelseprocess har påbörjats. Människan är dock fortfarande lite för aktivt kontrollerande i själva skapandet och det pillas lite för mycket i det arbete som till stor del är självgående. Kanske försöker processen effektiviseras lite extra för att tiden ska gå fortare. Det kan senare leda till att tålamodet tar slut och den påbörjade processen stängs ner. Det skapade arbetet tar slut.

Beskrivningen ovanför kan verka vag och ospecifik. Anledningen är att denna skapelseprocess inte är bunden till ett specifikt område. Den utförs hela tiden, oavsett om processen avser att diska, hämta barn eller skriva en bok / måla en tavla.
Inom just den kreativa branschen är det säkerligen känt att kreativt inte kan framtvingas, den måste komma naturligt. När den kreativa processen sedan påbörjats kan ett stadie av flöde (flow) uppnås. Den kreativt skapande människan som sitter i ett pågående flöde är närmast manisk, enkelstyrd, tunnelseende för omvärlden. Energins fokus verkar pågå i det inre och den fysiska kroppen fungerar endast som ett verkställande än något tankeskapande.

Personligen har tillstånd av flow uppnåtts ett flertal gånger vid studier. Finns det något bättre än att sätta sig med en lång skrivning på kvällen och en bra bit in på natten? Med te uppdukat och lugn musik ljudandes? För den icke akademiskt intresserade är svaret antagligen ja, det förstår jag! Samtidigt i den miljön begränsas yttre intryck och hjärnan får väldigt mycket uttrymme för att sortera och bearbeta den skapelseprocess som ska ske. Är det inte mest optimalt med kreativt skapande, när omgivningen är lugn och kroppen får mycket uttrymme till just skapande? En viss stress är inte fel det heller, då stress kan fungera som en ”pinne i höften” – sluta inte skapa. 

Om målet är att starta upp en ny skapelseprocess som kräver mer energi och tid i anspråk, var medveten om att det kommer ta just tid. Många olika faktorer behöver sin tid för att falla på plats. Korrigeringar behöver göras och ibland inkluderar skapandeprocesserna även andra människor och deras skapelser. Att försöka kontrollera flödet fungera till viss del och samtidigt har alltför många projekt kraftigt försenats, då kontrollbehovet tagit för mycket/för lite plats. Det behöver finnas en balans i det och inte endast styras av uppsatta effektiva mål. Även om målen uppfylls är produkten kanske inte lika bra, som den som fått mer tid på sig att manifesteras.

Ibland kommer inte skapelseprocesserna att klara sig heller, av helt andra anledningar.
Förmågan kanske saknas av helt andra anledningar. Det kan vara såväl fysiska som psykiska moment som inte klaras utifrån nuvarande status. Ibland krävs det ett tydligare och mer detaljerat förabete, för att själva skapelsen ska kunna genomföras.

Personligen har jag haft en återkommande önskan att skriva en bok. Att liksom tömma huvudet på teoretiska inslag liksom återberätta om erfarenheter och lärdomarna av det. För att åstadkomma det behövs flera moment av såväl fysisk som psykisk karaktär genomföras. Analysen behöver delvis pågå inombords för egen del först innan den skrivs ner. Berättelser som skrivs ner återspeglar aldrig helt det upplevda, av den sanning som skapats inombords.

Det blir dåliga ordval, begränsande ordval som förvränger den i hjärnan skapade bilden. Ord som inte tydligt nog förklarar de känslor som återspeglar situationen på ett rättvis sätt. Vad gör väl ett ord av lycka mer än triggar läsarens förståelse av just lycka. Dessa hinder kan delvis överkommas med struktur och ett naturligt flöde, ett bra skriftspråk och den egna förmågan att orka läsa igenom det skrivna, att återuppleva de bitar som redan varit belastande en gång tidigare.

Det är kanske det som återspeglar ordvalen av korrigeringar av beräkningar i skapelseprocessen. De energiflöden regleras i de riktningar och vinklar som krävs för att uppnå det resultat som eftersöks. Att energin når fram till de djupaste vrår av vårt omedvetna och återskapar de fragment som tidigare dolts för såväl andra som kanske även oss själva.

Det är också det som leder till att skapelseprocesser är självförverkligande. Nya fragment återbördas och helheten av vår existens blir något mer komplett. Kanske återkommer minnen av lyckade genomföranden som glädjer. Kanske återkommer fragment av minnen av lycka, samhörighet, kärlek och trygghet återigen, vilket med säkerhet ger avtryck i det liv som pågår i detta nu. Det är därigenom människan växer i sig själv i sin skapelseprocess.

Det är genom skapandet människan åter förverkligar sig själv och sin existens. Det är också det som visar varför människor mår dåligt i arbeten de känner sig låsta i, bakbundna i, där arbete utförs som går emot de egna värderingarna. Det blir avbrott i skapandet, energiläckage, energiförsumning och den egna skapelseförmågan hämmas.
Det är genom skapandet människan åter förverkligar sig själv och sin existens.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.