Disciplin: En grundläggande egenskap för framgång

mountaineering-2040824_640.jpg
Photo by fxxu@pixabay

Discplin: Gör det ordentligt!

Varför försvinner energin innan arbetet är slut?! Varför blir det aldrig klart. Nej nu skiter jag i det här. Aldrig mer!

När tålamodet tryter kommer disciplinen tydligt att visa sig i det skapande arbetet. Disciplin vars innebörd syftar till förmågan att utföra rutinenliga uppgifter i en lång serie med bibehållen kvalité. Där emotioner över den pågående processen noteras men som inte tillåts sätta sitt avtryck på det pågående arbetet. Det är en bra egenskap som förfinas genom att just fortsätta utföra disciplinkrävande uppgifter.

Disciplin är för övrigt ej beroende av tid men visar sig genom den.

Förmågan att bibehålla disciplinen över tid är också ett signum för den som vill uppnå framgångar och uppmärksamhet för sitt arbete. Disciplin är också nödvändigt för den som vill utveckla sig själv som människa. Vägen till framgång är varken lätt eller enkel och det är just därför disciplinen är viktig.

Många skapar grunder till disciplin redan i unga år. Stödet och uppmaningarna från föräldrarna är tydliga påtryckningsmedel i att skapa denna process. Senare kommer disciplinen att växa in i de vardagliga rutinerna. Att gå till arbetet, att gå till träningar, att gå till fritidsaktiviteter samt att laga mat. Samtliga aktiviteter är vanligt för den genomsnittlige människan. I andra fall finns disciplinen tydligt avbildad i livsstilen, där ett frångående faktiskt kan påverka möjligheterna till överlevnad.

Det finns många inspirationskällor till hur disciplin varit en bidragande faktor till samhället. Ingen kan väl förbise det samhället som av förfäder har byggts upp. Hur många arbetade både tio och tolvtimmarsdagar i upp till sex dagar per vecka. Om inte det är disciplin (inbyggd i det sociala kravet), vad är då disciplin?

Disciplinen gör sig också påmind bland alla idrottare världen över. Hur många timmar har inte lagts ner i en idrottsstjärnas karriär? Hur många svordomar och utbrott har inte hörts de tunga vardagskvällarna som leder ut i träningsspåret? Hur många timmar av repetitiva övningar har inte genomförts för att resultat ska uppnås?
Disciplinen visar sitt karaktäristiska avtryck. Utan disciplin hade resultaten aldrig uppnåtts och karriären hade varit något annat.

För att förstå disciplin är också dess motpunkt nödvändig att nämnas. Lättja eller lathet som det sägs i folkmun. Disciplin uppvisar aktiva processer inför arbeten som sker regelbundet, repetitivt och ibland rent av opassionerat. Lättja uppvisar oviljan att göra detsamma när resultaten inte är tillräckligt önskvärda. Eller där energiförbränningen inte står sig i förhållande till det mål som vill uppnås.

Lättja har nog generellt alltid setts som ett negativt karaktärsdrag, en svaghet hos människan. Det är förståeligt, framförallt under de tider när andra arbetar för brinnande livet. Att nå se någon undvika ett deltagande i arbetet lär ge känslor som frustration och en noterad respektlöshet. Lättja bygger ingenting, lättja bidar bara sin tid.

Lättja är en egenskap som även den behöver förstås och erkännas. Latheten är en del av återhämtningen från vardagen och det ger hjärnan tid för att återställa sig. Latheten får dock inte övergå längre tidsperioder, då hjärnan helt enkelt börja stänga ner sig istället, då den inte behövs (med nedstängning menas att energiproduktionen minskar).

När såväl disciplin och lättja båda hanteras och har utvecklats till en önskvärd nivå kommer dessa bilda sin egen syntes – sin egen sammansmältning.
Resultatet blir föga överraskande en disciplinerad lathet. Eller en lättsamhet till disciplin.
Valmöjligheterna framstår som tydligare och användandet av egenskaperna blir allt mer flexibel än tidigare. Disciplinerat arbete kommer numera utföras i högre grad endast i samband med måluppfyllelser som betraktas som önskvärda. Här kommer de personliga värderingarna och önskade livsriktningarna göra sina avtryck.

Här visar det tydligare hur energin kommer disponeras i förhållande till den riktning i livet som ska uppnås. Energin visar allt tydligare en smal väg av vad som skulle kunna vara ett öde (öde definieras här som en gyllene medelväg till den egna högsta potentialen i livet).

Återigen: Det kräver att båda punkterna hanteras. Disciplin som inte blir inlärd tidigare i livet kommer onekligen kännas som en sten i skon senare i livet. Lättjan kommer kännas som en tyngd i knäet efter ett visst antal minuter sittandes i soffan.
Älskvärda utmaningar som med en positiv inställning tveklöst kommer att hanteras bra.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.