Skolsystemet: En hjälpsam och överjävlig ”förälder”

Photo by kokomocole@pixabay

Vad ska skolan lära ut eller vilka möjligheter ges för utbildning i skolan

Vad finns kvar av den utbildning som en gång getts? Vad har fortsatt prägla livet efter att studierna avslutats? Känslan är kanske att en stor del av utbildningen helt enkelt har försvunnit, att det som så många timmars studier inte ledde till mer än ett betyg. Det skapade inget mer än ett stopp och ett avslut.

Har utbildningen gett önskade effekter för den fortsatta egna utvecklingen?

Generellt sätt….nja.

De resultat för den individuella utvecklingen som getts är:
* Lär in givna fakta
* Prestationen bedöms av någon annan
* Kortsiktiga belöningar är målet
* Avvikelser från systemet är ett misslyckande

Utifrån den bild som i övrigt presenteras i boken kring den personliga utvecklingen, kommer dessa lärdomar tydligt skilja mot det mest optimala.

Alltför lite timmar läggs på just den personliga utvecklingen, att stimulera till den egna nyfikenheten, utforskandet, nya tillvägagångssätten att göra saker. Alla trivs inte med muntliga presentationer. Alla trivs inte med bokläsande och provskrivande. Alla trivs inte med gruppdiskussioner. I alla fall blir det extra tydligt när det handlar om ämnen som inte är intressanta, som är påtvingade genom ett system bortom den egna kontrollen. När någon annan försöker berätta vad som är det viktiga.

Många har nog av de påtryckningarna från sina vårdnadshavare. Det blir tydligt att det egna sökandet och strävandet är sekundärt, det är viktigare med ett system som genererar en medelmåttighet över en stor grupp människor. Alternativet är en grupp människor som söker sina passioner och lär sig av sina misstag (underkända betyg är tydliga markeringar att misslyckanden inte är okej). Där lärare i allt högre grad fungerar som mentorer och vägledare utifrån sina kunskaper, inte det som de i sin tur tvingats undervisa i för att täcka arbetstimmar.

I den världen när korrigeringarna ställts om, kommer en ny grupp av människor träda ut i samhället, med en stark förmåga till skapande. Skapandeprocesser som kan förändra såväl det givna samhällssystemet, liksom utveckla redan befintliga strukturer.
Den här gruppen kommer vara de som förändrar och balanserar upp det allt mer bräckliga samhällssystem som finns idag.

Med det sagt är inte allt i nuvarande skolsystem dåligt det heller. Det krävs fortfarande en viss grundutbildning för att lära ut grundläggande förmågor. Att räkna, att skriva, att läsa är nödvändigt. De strukturerna fungerar om tillräcklig tid ges för inlärningen.
Det finns ytterligare ämnen som kan klassas som bra grundämnen, som ger verktygen för det arbete som senare sker genom egenarbete. Om en egen läsförmåga saknas kommer det att begränsa resultaten av det egna arbetet senare, ty utforskandet av nya idéer kommer begränsas.

Kan det här utskiljas hur en uppluckring över tid sker i skolan? Hur det från de tidigare åren allt mer övergår till det egna individuella arbetet, som syftar till en självdriven utveckling och ett eget utforskande? Projektarbeten är inte dåligt så länge rätt stöd till att genomföra processerna. Ges det för tidigt tenderar det istället till en lättja och osäkerhet.

Det är givet utifrån egna erfarenheter, där en alltför stor frihet gavs tidigt i skolarbetet, vilket resulterade i nya talanger för kortspel…..Och läskdrickande. Den inre förvirringen (vilket kanske inte ens är medvetet) blir alltför stor och det blir oklart var energin ska fokuseras. Allting blir flytande och resultatet i bästa fall medelmåttigt.

En av de viktigaste lärdomarna som gavs i skolan från min lärare (vid 16-års ålder), var:
– Om inte du bryr dig, varför ska jag bry mig? (Min lärare lovar att det aldrig sas, men det var det jag fick med mig från samtalet). Det blev också startpunkten när fokus faktiskt hamnade bättre på skolämnena. Plötsligt ”återkom” den egna kontrollen och förmågan att påverka det givna arbetet. Från här och framåt resulterade studierna i fortlöpande toppbetyg.. Eller inte.

Det blir däremot tydligt vilka ämnen som är stimulerande, vilka ämnen som ger mer energi och där en viss talang redan återfinns i den egna personligheten. De huvudämnen som ingick i mitt valda program var raka motsatsen till det som var min talang. När de individuella kurserna sedan valdes, var betygen däremot återkommande höga. Lärdomar kom den hårda vägen. De huvudämnen som gällde mitt program finns inte alltför mycket kunskap kvar. Exempelvis de matematiska uträkningar som gjordes, är något som idag inte kommer kunna göras om. Har då skolsystemet lyckats med ett sådant resultat?

Jag vågar tro att jag inte är ensam att känna på det sättet.

En förändring av skolsystemet är nödvändigt för den fortsatta personliga utvecklingen hos kommande generationer. En ny utbildningsform som balanserar den grundläggande kunskapen mot de individuella talangerna. Skolan blir inte en plats som bara lär ut. Skolan blir en plats där individerna kan lära sig saker som för deras framtid är viktiga. Det är där deras nyfikenhet utvecklas, uppmuntras och stimuleras. Det är där fritidsaktiviteter också kan riktas in tidigare på dagarna, för att en stimulerande vardag av frihet också ska kunna finnas och där alla får samma möjligheter.

Att koppla fritidsaktiviteter till skolgången kan verka systematiskt begränsande. Kanske är det också det. Samtidigt blir det inte det när det sker i de andra perioderna som uppmuntrar till just fritidsaktiviteter. Det systematiska blir inte dominerande utan snarare en grund för möjligheter till. Att diskutera kostnadsfrågor till denna typ av satsningar kommer vara irrelevant, då vinsterna blir så pass mycket högre. Det har visat sig i det utvecklade fritidsaktivitetssystem som finns på Island. Där bland annat droger knappt förekommer längre. Det kan tyda på ett övergripande positivt mående bland eleverna. En positiv hälsa som också onekligen sätter sina spår i studierna och den egna utvecklingen.

En förändring av skolsystemet med rätt korrigeringar kommer ge ringar på vattnet ut i det övriga samhället. Nya färdigheter som företagen med glädje tar emot. De företag som inte klarar av omställningen kommer övertid försvinna. Det kommer ersättas av företag som står för innovation och nya idéer. De kommer präglas av grupper som arbetar för varandra, för ett gemensamt högre mål, där alla gruppens medlemmars talanger kommer till uttryck.
Det energiskapande arbetet kommer bli av nya proportioner som endast hastigast har skymtats i dagens brus av stela strukturer och rutiner.

Skolsystemets reformering är vägen till ett nya samhället med ny potential och välmående.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.