En socio-digital identitet

Den socio-digitala identiteten

En socio-digital identitet åsyftar den identitet som uppvisas och bearbetas uteslutande på internet eller genom andra digitala plattformar, oavsett om det avser sociala medier eller genom spel online etc.

Sociala medier har de senaste 15–20 åren fått en inflytelserik plats i var persons vardag och livsskapande. Enkelheten att hitta information, skapa relationer och ”umgås” genom spel är närmast oändlig. Kommer nu en ström av kritik kring sociala medier? Nja.

Sociala medier har blivit det som ersätter mänskliga relationer. Relationer som den egna identiteten byggs upp kring och bekräftas utifrån. Det är genom de fysiska relationerna som energistrukturerna jämförs och bearbetas. Det är i de fysiska relationerna det öppna, ärliga energiutbytet kan äga rum. Det här finns lagrat i människans inlärningsförmåga och ger information till de skapelseprocesser som ska äga rum.

Vad händer när detta projicerande och jämförande av energistrukturer istället riktas mot en dator eller en tv?

Först och främst får personen bakom skärmen enorma möjligheter att välja och vraka. På internet kan alla vara precis vem dom vill vara. De kan med rätt sökande framstå som attraktiv, framgångsrik, full av makt. Genom spel krävs däremot en viss uppvisning av förmågorna av kontroll, för att bekräftas av de bästa. I spel kommer förmågor ge ett gensvar på hur spelaren ska uppfattas. Det erkänns och förstärks dessutom av de rankingsystem, nivåer, ”befordringar”, utvecklingar och uppgraderingar som förekommer i spelen.  Det är även en av anledningarna som leder till att fusk sker regelbundet (om inte pengar finns involverat som pris etc.). Ingen vill i en värld full av möjligheter fortsätta framstå som dålig. När fusk kan överlappa vägen av träning och timmar av ett aktivt utvecklingsarbete, är det flera som väljer den lätta vägen. Varför göra arbetet mer jobbigt än nödvändigt? Det är trots allt ett spel.

En brist som uppstår i det identitetsskapande arbetet gentemot sociala medier, när det är möjligt att vara vad som helst, kommer bekräftelsen samtidigt aldrig bli helt övertygande. Bekräftelsen kommer aldrig ges i energier som tydligt kan kännas, upplevas och analyseras ner i minsta detalj. I sociala medier kan en positiv kommentar lika ofta vara ärlig, som med en hånleende psykopat. Bekräftelsen är inte ens alltid säker i ett videosamtal över nätet ty bekräftelsen kan aldrig helt verifieras, som att den är ärlig. Det syns inte om personen på andra sidan fokuserar hit eller på något annat som är på skärmen samtidigt.

Bekräftelseprocessen blir lidande och det påbörjade energiarbetet blir inte helt klart. Resultatet kan liknas vid en Schweizerost, ser bra ut i stora delar och samtidigt fylld av hål. Hålen i sin tur blir de hål som energiläckagen sker igenom, där osäkerheten och tveksamheten framträder. Om energin läcker ut är det något som inte stämmer. Osäkerheten kring den egna identiteten förblir och samtidigt döljs bort.

Resultatet leder till isolering och ett fortsatt identitetssökande/identitetsbekräftelse via just sociala medier.

Tidigare bekräftelser har ändå visat en viss påverkan och om vissa bilder, utseenden, prestationer förstärks lite extra, då kanske bekräftelserna räcker hela vägen fram. Då kommer en fulländande känsla att svepa över.

Det kommer inte ske.

Energiutbytet är bundet till de fysiska mötena och kan inte helt ersättas av det digitala. Energin kommer inte kunna överföras och omsättas till de former som krävs, för att bekräftelsen ska nå hela vägen.

Ett fenomen som också förekommer bland sociala medier är det ständiga hatet. Ett uttryck för den frustration, irritation och spruckenhet som speglar den författande parten. På sociala medier när alla kan vara precis det som de vill vara, då kan också ”skuggan” få sitt totala utrymme. Skuggan som åsyftar det energimässiga utrymme var människa bär på, som innehåller det känslomässiga energikaos, som ännu inte kunnat ordnas upp. Att skuggan visar upp sig är o ena sidan väldigt bra, ty det visar upp vilka brister som behöver hanteras för fortsättningen. Det som inte blir lika bra med sociala medier, är att det istället för att bearbetas kan få uppmärksamhet och fokus i helt andra syften.

Skuggan blir ett levande, gestaltat alter-ego. Ett alter-ego som över tid kan bli en successivt växande energivarelse.  En människas personlighet har i de fallen börjat sammansmälta med det digitala, som om personens existens påbörjat en överföring till en permanent identitet inne i datorn – en form av artificiell intelligens.

Det som senare i processen (förhoppningsvis) visar sig är att det är en destruktiv spiral som påbörjats och därmed också avbryts. Det kan krävas en hård exit, med en ren detox från sociala medier överhuvudtaget. Det kräver tid att åter finna sin själ utanför de digitala sekvenserna som tidigare styrt livet.

Den socio-digitala identiteten behöver inte bara ses i negativa termer. Om en tillräckligt stark identitetsgrund finns utanför datorn, kan det istället leda till ett förstärkt självförtroende och där den socio-digitala identiteten återspeglar den som faktiskt sitter på andra sidan. Det ger enorma möjligheter till hjälparbeten oavsett hur lång distansen är mellan. Det finns rapporterat hur grupper av människor når varandra i snabba flöden och där livsavgörande insatser kunnat göras, tack vare det samarbete som upprättades.

Det kommer också ge möjligheter till nya arbetssamarbeten där kompetensen kommer till utlopp även i andra projekt utanför det egna arbetet. Där nya innovativa idéer kan materialiseras enklare, ty de deltagare som krävdes för skapandeprocessen enkelt återfinns.
Jag vågar även tro att när många personer sammansmälter till ett projekt kommer inte det ekonomiska vara lika hindrande längre. Det blir helt enkelt lite för omständligt att räkna om allting utifrån olika valutor och arbetsmarknader (kanske är det en naiv tanke).

I slutändan kommer varje människa som antingen lever i sin fysiska miljö eller den digitala världen, kommer ansvar i slutändan alltid utkrävas. Så länge möjligheterna att utkräva ansvar från de digitala ”troll” som förekommer, då kommer också restriktionerna att fortsätta framträda. Till slut är systemet ett övervakat, kontrollerat system av stat och rättsväsende.

I de miljöerna kommer de potentiellt kreativa skapandegrupper som opererar internationellt inte längre förekomma. Miljön är strypt på energi och många arbetsinsatser som hade hjälpt världen framåt uteblir/förskjuts på framtiden.

Om det fortfarande finns tankar om att internet är anonymt och tryggt – Internet är övervakat och spårat. Om inte läckorna kring NSA övertygat tillräckligt, det finns enorma underrättelsetjänster i världen vars syfte att övervaka enskilda medborgare. Om de vill ta reda på vem som skriver och hur historiken/informationen ser ut kring personen – Då gör de det med enkelhet. Kunskapen om vilka digitala verktyg som används på såväl underrättelsetjänster etc. är och kommer alltid var bristfällig för den genomsnittlige medborgaren.

Med det sagt är den socio-digitala identiteten bra till en viss gräns. Den bör och får inte ersätta den fysiska världen, ty den kommer fortsätta finnas kvar. En socio-digital identitet kommer inte rädda den riktiga människan som sitter där bakom. En socio-digital identitet kommer i värsta fall skapa en enorm klyfta mellan den framgångsrika digitala skapelsen och den person som lever. Den typen av identitetsklyvningar är inte hälsosam…..När klyvningen dessutom är uppenbar kommer den fysiska personen att styras av de impulser som påverkar anseendet av den digitala identiteten. Den digitala perfektionen ska gestaltas fysiskt. Någonstans i den splittringen är en återvändo svår att nå.

Texten kan verka karaktäriserad av en negativ inställning till det digitala. Det är delvis med rätta, ty negativa tendenser förekommer uppenbarligen och behöver belysas. Utöver de negativa stycken som nämnts, finns även flera positiva faktorer av detsamma. Slutsatsen är att det digitala behöver förekomma, samtidigt som att det inte får dominera identitetsskapandet. Konsekvenserna blir stora i förhållande till insatserna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.