Kärlek och relationer

Photo by jill111@pixabay

Kärlek vid första ögonkastet – finns det?
Finns kärleken med stort K där ute, den stora kärlek som suddar ut all ensamhet och rädsla?

Kärlek i sig har många olika varianter. Kärlek har också försökts gestaltas i (o)ändligt antal filmer, musikstycken, böcker och målningar. Sagor för barn och berättelser för vuxna visar åter och åter en bild av sann kärlek som uppstår vid första ögonkastet. Hur personerna när de möts, efter det mötet kommer leva lyckliga i alla sina dagar. För de som växt upp med en sådan saga, finns antagligen hoppet kvar där att det ska vara verkligt – att även sin egen kärlek finns där ute i stora världen som gör allting fulländat.

Följande text kommer inte berätta vem personen är. Det kommer inte framgå var personen är heller. Däremot en tanke om hur personen kan bli nådd. För det krävs ett gediget egenarbete, en långvarig utveckling och många skratt och gråt. Det är delar som kommer visa var den sanna kärleken finns. Även om relationstyperna presenteras statiskt, finns i verkligheten ett pågående flöde hela tiden. Flera personer kan återkomma i de olika relationstyperna. Valet av partners kommer också delvis påverkas av yttre omständigheter.

Definitioner av kärlek kommer nu inte att ges ytterligare. Ord som beskriver kärlek kommer alltid minska dess omfattning och påverkan. Ord återskapar endast fragment av detsamma. Kärlek ska kännas i mötet med en annan människa och inte läsas fram. Istället kommer fokus nu ligga på de olika faserna och relationerna som passerar på vägen. Del-stegen som gör klart grundarbetet för det stora mötet.

Den första kärleken

Kärleksrelationerna börjar redan i ung ålder, på ett sådär barnsligt sätt. Redan i ålder av 7-10 år kanske (ålderssättningar är gissningar) noteras de första känslorna för en annan person medvetet. Att det var den där kompisen (oavsett kön) var faktiskt lite extra fin. Kanske noteras det även att personen just idag luktade lite extra gott. En första attraktion har uppnåtts och det är redan här den blivande sexuella läggningen kan börja urskiljas (det blir uppenbart om personen inte är hetrosexuell/utesluter inte bisexualitet.). Gaypersoner har i övrigt fått mer uppmärksamhet för när de egentligen träffade den första kärleken och den förknippas lätt med gaypersoner. Perioden är trots det giltig oavsett vilken läggning som framkommer. Den första kärleken har uppenbarat sig och nu börjar nästa faser i utvecklingen skönjas. Känslonivåer börjar utstakas tydligare och mycket blir upplevt. Känsloprocesserna/hormonförändringarna pågår genom hela puberteten.

Trygghetspartnern

Det är också under puberteten nya stadier utvecklar sig i personens psyke. Identitetskriser är tydligt förknippat med puberteten och någon gång kommer alla in i det. Perioden är tillfällig och kan vara påfrestande, omskakande och kan för den delen trigga ett behov av trygghet. Trygghet som är ett starkt kännetecken för nästa relationstyp: Trygghetspartnern.

Det kan låta kallt och hårt sagt att beskriva trygghetspartnern som något o-romatiskt. Det är det inte, romantik kan för all del förekomma. Relationer oavsett nivå präglas forfarande av förälskelsefaser med mera, där känslor kommer ut och hormoner gör det hela lite mer rörigt.
Trygghetspartnern (kan gälla flera personer över tid) kommer inte vara för evigt. De finns där för att skapa en motvikt till den trygghetslösa tillvaron som råder. En trigger kan rent av vara, att de vänner som finns runt omkring hastigt själva skaffar sig en partner (trygghetspartner sannolik) och den trygghet som vännerna utgjorde är borta. På något sätt finns tre val: nya vänner, egen partner eller social isolering (främjar inte den egna utvecklingen).

Den känslostorm och trygghetssökande som rådde tidigare är nu lugn. Nya grunder har lagts i den egna identiteten och fokus är inte längre trygghet. Fokus blir att hitta något bortom tryggheten hos en partner. Detta något kan givetvis finnas även hos den specifika trygghetspartnern men det visar sig först efteråt, när allting lugnat ner sig. Relationen prövas för att se om det behöver finnas kvar.

Senare i livet om traumatiska/hastigt skiftande händelser sker, exempelvis uppbrott från långvariga partners etc. kan åter attrahera personer som får fungera som trygghetspartners. De tar sig uttryck som one night stands och förhållanden som inleds hastigt, och utan en tydlig attraktion. Även de relationerna kommer övertid bli föremål för prövning.

Seriösa relationer

Livet går vidare och den egna utvecklingen likaså. Vissa byter skola mot arbete, andra mot fortsatta studier på högre nivå. Ytterligare vissa väljer andra vägar. Det egna psyket och den egna emotionella förståelsen har stabiliserat sig och det finns en medvetenhet om det. Det finns en medvetenhet om vad som attraherar och vilka egenskaper som är önskvärda i en relation. De önskvärda egenskaperna speglar ofta antingen väldigt likvärdiga egenskaper som personen själv har. Det kan också vara egenskaper som är raka motsatsen (balanseringsperson!), då det ses som ett äventyr. Äventyr som även omsätts till potentiella seriösa förhållanden.

Förhållanden som åsyftar längre tidsperioder och som kan innehålla samboende, att skaffa barn ihop, göra resor ihop och helt enkelt en sorts sammansmältning av vardagen. I denna fas tenderar många att leva i idag (inga ytterligare åsikter om det). Relationstypen är inte dålig på något sätt och består trots allt av en attraktion, en viss trygghet och egenskaper/värderingar som kan ses som önskvärda för relationen. Här finns en vardag utstakad för en framtid ihop.

Fast.

Det behöver inte sluta där.

Allt det här med kärlek vid första ögonkastet och levde lyckliga i alla dagar kanske inte syntes ens där? Alla dagar ihop i en seriös relation är inte guld och gröna skogar. Ibland råder det fullt krig rent av. Personerna växer ur relationen och håller kanske bara ihop ”för barnens skull” fast de samtidigt vill trycka en kudde över ansiktet när partnern sover.
Eller så lunkar det på utan större dramatik alls.

Hur fortsättningen framöver fortlöper kommer präglas av hur personen utvecklas själv. Den personliga utvecklingen bör inte avstanna/begränsas under livet och inte heller under perioder i relationer. Den personliga utvecklingen strävar även fortsättningsvis av att medvetandegöra nya områden inombords. Kanske finns där nya känslor, tankar, passioner och sysselsättningar hitta. Kanske finns där nya studieområden som kan få mer uppmärksamhet? Vilka områden från tidigare år har dolts från medvetandet då det inte kunde hanteras tidigare och som kan komma fram nu? När de processerna bearbetas kan personligheten och identiteten också förändras i takt med det. Den person som gick in i förhållandet ovan är inte längre samma person. En mer fulländad person, en starkare person och en tydligare energistruktur noteras. Kommer den fortsätta attrahera den andra personen eller kommer attraktionen riktas mot något högre utanför?

Själsfränder/Soulmates/Tvillingsjälar

Nu börjar inflödet av nya personer i det vanliga livet: Soulmates (själsfränder) i olika konstellationer. Uttrycket soulmates har en stark förankring inom det spirituella och diskuteras där som att tidigare liv spenderats ihop och att själskontrakt upprättats inför återinträdet på jorden. Må så vara, det är möjligt! Är det lite för osmältbart för den ointresserade erbjuds istället en annan definition. En själsfrände är en person som skapar ett gensvar på energiattraktionen (som magneter) och som vid det fysiska mötet visar var kontakten inte fungerar optimalt.

Själsfränder är personer som helt oväntat dyker upp i livet och bara genom sin existens kan vända upp och ner på det. En själsfrände kommer uppvisa de brister och tomrum som finns inombords. Därefter tenderar de att försvinna ibland, när det är säkert att tomrummen inte kan döljas för det medvetna jaget längre. Det här kan uppfattas som en elak sak, en jävlig sak att göra mot någon annan, trots att det inte är det. Det är en dold gåva som hjälper till med fortsättningen. Det som kommer upp kommer även vara redo att hanteras, även om det tar lite tid. Denna prövning är präglad av kärlek och harmoni- genom -konflikt.

Att själsfränder försvinner under en period efteråt är främst för att skydda den ev. fortsatta relationen. Det ska inte finnas utrymme för konflikt mellan personerna över tid, då det endast kommer förstöra och inte leda till något produktivt. Det är inte önskvärt i en relation som har en faktisk potential av vänner-för-livet kvalitéer. Kanske kommer personen även ingå i framtida arbetsgrupper, ty när det är harmoni mellan två själsfränder sker arbeten väldigt enkelt.

Ett personligt ”själsfrändemöte” gick till såhär:
Tillsammans med en anhörig och dennes vän skulle en föreläsning om andlighet besökas i Göteborg. Dagarna innan resan ner noterades en ökande oro som felaktigt förankrades i ett pågående kärleksdilemma. Sagt och gjort blev resan av och kvällen innan resan ner svepte känslan fram: Du kommer träffa en speciell person på föreläsningen. Jag skickade tillbaka tanken (som en bön) att personen faktiskt får komma fram och hälsa på mig då. Dels var jag lite blyg och mer tydligt: Jag är en lång man (närmare två meter) i ett rum, där 4 av 50 deltagare är män. Enkel statistik, jag blir lätt att hitta. En person kom mycket riktigt fram till mig den dagen och har själv beskrivit händelsen som: – När jag såg dig fick jag ett brännjärn i arslet.

Facebook och telefonnummer upprättades. En viss åldersskillnad fanns och vi var av olika kön.
Därefter öppnades kranarna av energi som flödade. I närmare åtta månader rådde en närmast motorvägslik kommunikation över telefon, facebook och enstaka fysiska möten (vi bodde i olika städer). Efter första samtalet minns jag känslan som flödade över mig och som inte försvunnit efter det: Jag är inte ensam längre.

I anslutning till detta möte trädde även en annan person fram som även hon kan ses som en själsfrände. Den kontakten präglades av delvis annorlunda syften, då attraktionen var jämnare och lugnare. Attraktion här syftar inte till ren fysisk attraktion. Den syftar istället till den karaktär av energi som uppvisades. Den här personen skulle senare fungera som en form av medlande part, ty det skulle behövas. Som nämndes ovanför präglas mötet av harmoni-genom – konflikt.

All den digitala kommunikationen hade antagligen skjutit (var nog bra) på det mer konkreta långvariga mötet. Konflikterna börjar när de fysiska mötena börjar få mer tid. Det är då det börjar krackelera och illusionerna brister. Det är då vi blir ”nakna” inför den andre personen och det är då vi också ser vad som inte fungerar. Observationen har mottagits och nedtecknats, det är dags att återgå till det egna arbetet igen. Jag skulle ljuga om jag sa att den sista tidsperioden som var, var att se som något kul. Den kan vara ganska tung och det är mest utveckling den hårda vägen som sker. Jag fick genom mötet stor hjälp med att nå känslor som jag alltför länge undantryckt. Jag minns att jag skrev det som en metafor som ”ett monster som tar mig i nackkragen, öppnar celldörren (vi låser in känslor), slängde in mig och höll för dörren”. Det tog mig något dygn efter hemresan att sortera ut vad som hänt. Därefter var det ett disciplinerat arbete och dåligt mående som pågick under en kortare tidsperiod. Aldrig då eller idag har jag känt hat för det som skedde. Jag har känt tacksamhet och glädje. Jag hade gjort om det igen om jag var tvungen.  

Det som karaktäriserade det energiutbytet var just våra olikheter. Vi hade egentligen väldigt få saker gemensamt (vissa starka nämnare) men väldigt olika. Olika uppväxter, olika kulturella inslag, olika kön, olika kön, olika åldrar och dessutom en introvert en extrovert personlighet. Ying och yang definierat. Problemet i det mötet var just att energierna o ena sidan sammansmälter och samtidigt kan gå i konflikt. Den tredje personen som nämnts är en person som står med varsin fot i varsin bubbla. Av den anledningen kändes attraktionen lugnare dit för oss båda sannolikt, samtidigt som den inte var lika dominerande. Även där finns bara tacksamhet.

Utöver dessa starka möten har andra personer visat sig som någon form av själsfränder. En person blev en form av tvillingsjäl (otroligt många likheter i livet och personlighet). Även det mötet var speciellt, då kopplingen kändes som ett: ”det är dig jag slagit följe med under hela livet.” Energisignaturerna är uppenbart väldigt lika i sin attraktion. Det i sin tur riskerar istället att skapa en för liksidig attraktion, vilket istället ger en bortstötande effekt (två likpoliga magneter mot varandra).

Tiden därefter är lite olika. I den personliga utvecklingen är/blir många mål uppnådda. Det arbete som passionen finns närmare sig och aktiva förändringar sker för att uppnå de mål som uppsatts.
Det närmar sig det där sista första mötet med partnern som kommer som en blixt från en klar himmel. Den delen av väntan beror också på den andre personens egna utvecklingskurva. Ju längre tid den utvecklingen tar, desto längre tid tar det. Det kan verka stressande och att en hjälp på vägen från vår sida. Det kommer inte vara möjligt, ty personen kommer inte visa sig förrän det är dags. Däremot kommer attraktionen att allt mer dra i personen. Plötsligt verkar inte den personens egen vardag fungera harmoniskt längre och det blir lite stökigt även där. Utvecklingen ”dras fram”

Kärlek vid första ögonkastet – Personen som är No.1

Plötsligt sker mötet. Personen som så länge sökts. Personen som är definitionen av kärlek vid första ögonkastet. Personen som är No.1 Personen som genom sin attraktion/den egna attraktionen kommer sammansmälta så snabbt och enkelt. Det kommer uppfattas som att personerna redan känner varandra sedan länge. Det är inte konstigt alls och relationen kan accelerera väldigt fort jämfört med tidigare. Kanske blir det samboende (helst igår!) och fortlöpande. Här kommer också en del själsfränder tillbaka in igen. Allting är efter det mötet uppnått i en egen energimässig utveckling och det är inte längre ett hot för relationen mot andra. Plötsligt börjar livet falla på plats.  

I mötet med person No.1 kommer övertid sammansmälta ytterligare över tid och de kommer av omgivningen uppfattas som en enhetlig organism. Det som också kommer manifesteras i relationen är ovillkorlig kärlek. Det kommer inte finnas några betänkligheter kring att försöka villkora den kärlek som flödar så fritt i relationen. Den uppvisningen inför omgivningen kommer i sin tur skapa ringar på vattnet. Det kommer hos andra förankras en tro på att ovillkorlig kärlek finns. Det kanske inte registreras medvetet, men det kommer onekligen påverka andra.

Av en slump läste jag en härlig bok som kan beskriva just mötet med person No.1 – Kärlek vid första ögonkastet. Hur huvudpersonerna flera gånger möts på vägen men som inte riktigt är redo för varandra än. Boken heter Som om du inte fanns, skriven av Kate Eberlen.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.