Ilska: Ett energikaos

strength-1148029_640.jpg
Photo by Wenphotos@pixabay

Förbannade helvetes jävla skit helvete!

Kan det kanske låta ibland, när ingenting fungerar riktigt som det var tänkt och tålamodet inte finns där. Ilskan infinner sig och konsekvensanalyserna begränsas. Känslorna kokar inombords och snart kommer det att explodera. Då kroppen inte exploderar rent bokstavligt av känslor, krävs det istället en aktiv handling för att rikta bort energin. Antingen kan känslorna sväljas och ebba ut i ingenting. Alternativ två är ett aktivt utåtagerande.

Ett utåtagerande riktas enklast mot det ting som orsakar frustrationen. Är det materiella ting är det enkelt att ge sig på. Där behövs inga moralanalyser eller risk att det materiella tinget ger igen. Är det en annan människa däremot blir situationen annorlunda. Plötsligt uppstår en energikamp mellan två personer, där om båda går i kamp, kommer den starkaste (fördelat på alla plan) att troligtvis vinna.

Ovan presenteras en relativt enkel översikt av vad ilska är och något som de allra flesta människor lär ha upplevt. Ilska visar sig ofta redan i barndomen, ty redan där börjar krånglet med att få saker och ting att fungera som man själv vill. Vad som sker utifrån barndomen kommer senare att ge en viss inställning till hur en påtaglig ilska ska hanteras. Uppmuntras den? Har föräldrarna själva aktiva utbrott av ilska som inte hanteras, är det inte omöjligt att även barnet agerar likadant. Får barnet stöd i sina utbrott och där pedagogiska insatser gör att energierna riktas rätt för att uppnå ett önskvärt resultat?

Ilska är naturligt
Det känns viktigt att betona att ilska är naturligt och inte på något sätt är något fel. Ilska kommer förekomma naturligt under den personliga utvecklingen. Allt kommer inte ske som man har tänkt och personer kommer o går, vilket i sig kommer skapa obalanser. Egna misstag kommer också framtvinga korrigeringar och förändringar. Ilska kan riktas mot sig själv för att ”varför förstod jag inte bättre, jag är en idiot”.

Disciplinering
Ilska fyller en funktion och den får tillåtas göra det, så länge ansvar också tas för handlandet. Med rätt medvetenhet, även för den person som har stora problem med ilska, finns sätt att koordinera det på ett bra sätt. Miljöer och utrymmen kan struktureras upp, där ilskan kan flöda fritt. Kampsportsträning är ett annat område, där energin inte bara ges utlopp. En del av kampsportsträning innebär att energin kontrolleras och riktas disciplinerat och medvetet, även vid starka emotioner. Kampsportsträningen är dock inte en helhetslösning på problemet med ilska. Den bidrar endast med en disciplinering, i väntan på att förståelsen och bearbetningen genomförs.

När det arbetet inte blir gjort, finns risken att våldet istället accelererar, ty det är en skön känsla att slåss. Adrenalinkicken och endorfinerna som utsöndras efter slagsmålet är i sig starka droger för kroppen. För den som har svårt att nå höga energipåslag och långvarig återhämtning, är våld en lockande lösning. En lösning som såväl kan fungera bra men som samtidigt kan vara en del i spiralen nedåt över tid. När medvetenheten infinner sig blir även det våldet en del av bearbetningen.

Ilska är naturligt att känna och det är okej att uppleva det. Det är inte där problemen uppstår. Problemen uppstår när ilskan får styra handlandet, vart riktas energin? Det är då konsekvenserna visar sig och konsekvenserna kräver ansvar. När ansvar inte tas för handlingar som sker i ilska, då fortsätter också den negativa spiralen, ty man kan inte fly från sitt handlande. Fysiskt möjligtvis men inte insiktsmässigt. Det är en del man bär med sig.

Våld i nära relation
En olycklig utveckling som sker (mycket vanligare än man tror) är när alltför obalanserade personer går in i relationer. Risken är att obalanserna projiceras på partnern, vilket över tid riskerar att övergå i ett ”våld i nära relation”. Det innebär precis vad det låter, att våld förekommer inom relationen, oavsett om det handlar om ekonomiskt våld, verbalt våld eller fysiskt och sexuell våld. Obalansen (förståelse, ej ansvarsbefriande!) i den egna personen samt den otrygghet som kan komma med en separation, kan kräva åtgärder. För den som är tillräckligt ostabil är våldet en utväg, en kontrollerande omständighet mot sin omgivning, en maktfaktor. Den egna tryggheten kommer före insikten om konsekvenserna av handlandet. Förstörelsen som uppstår när våld i en nära relation är omfattande.

Risken finns att partnerns egna identitet, energisignatur, mående och egentligen hela existensen utöver den fysiska faller isär. Kvar finns ett förvirrat vakum. Personen som blivit utsatt för våld och som lyckats bryta sig loss (med hjälp?) från relationen löper ofta stor risk för att återgå till personen ifråga. Kanske saknas den egna identiteten, den egna tryggheten utan personen som faktiskt förstörde den. Sammansmältningen mellan två personer har nått sin olyckliga ände och sammansmältningen får en negativ innebörd.
Ju mer personerna har sammansmält, desto större frånvaro krävs mellan personerna för att bryta den (absolut brytning!).

Ilska = Energikaos som brister
När saker är obearbetat/osorterat läggs en viss mängd energi på att stänga det ute eller hålla det på plats. Något måste hålla för dörren för att det energikaoset inte ska komma ut. Innehållet bakom dörren kan jämföras med en levande energikärna som inte är tillförlitlig. Det kan kanske jämföras med framdragna elkablar som skalas ner och ”faller ut i en bukett”. Det är inte trevligt att syssla med och kräver en viss ansträngning för att hålla ordning på.

Obalanserna visar sig som nämnt i tidig ålder och hänger ihop med den naturliga utvecklingen. För att kunna balansera upp något, behöver det först plats att utvecklas på. Därefter balanseras den upp och sammansmältningar sker – synteser uppstår. När dessa processer inte har kunnat ske på ett bra sätt (yttre faktorer som stör/inre problem), blir dessa energier obalanser som istället för att generera energi, istället tar energi för att hållas i schack. En mindre grad energi finns över till allt annat som pågår runt omkring, som inkluderar inlärningsprocesser etc. Personer med hett temperament har kanske återkommande svårt med mer komplexa uppgifter som behöver lösas?

När obalanserna fortsätter finnas kvar påverkar det även fortsättningen. Utvecklingen bromsas upp och det är lätt att uppleva att man står och trampar. Energin genereras inte ens nya intryck längre och man trampar sig fast mer och mer. Närheten till utbrott kommer naturligt att ligga närmare ytan än tidigare. En negativ spiral manifesterar sig

Sammanfattning
Ilska är ett förekommande fenomen som i sig inte är onaturligt. Det behöver heller inte bekämpas, så länge inte konsekvenserna blir påtagliga. Det är konsekvenserna som betraktas som positva eller negativa och konsekvenserna kan medvetet riktas om inte mot något positivt, så åtminstone mot något skademinimerande.

Disciplinering av kroppens energisystem, vilket bidrar till en medvetenhet om dess struktur är önskvärd och kan med fördel uppnås genom kampsportsträning (under balanserade former). Om en medveten analys och förståelse/bearbetning sker parallellt är det kanske inte omöjligt att uppnå en stabilare balans längre fram i tiden.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.