Alkohol, Narkotika, mediciner = Energireglerare

addict-2713526_640.jpg
Photo by Rebcenter-moscow@ pixabay

Sedan flera århundranden har framförallt alkohol sina olika utgåvor varit populärt för människan. Berusningsmedel till för att reglera människans humör och inställning. Ett känt exempel är de mer kaloririka ölsorterna som erbjöds på luncher för att arbetarna skulle kunna jobba längre. Det var (är?!) annorlunda tider förr och arbetet blir sällan lika bra utfört med alkohol i kroppen (finns säkert undantag).

Narkotika har i sin tur också sannolikt funnits länge, men där plantorna inte tillreddes med kemikalier innan intag. Det är känt att exempelvis schamaner i vissa kulturer använder plantor som i samhället säkertligen skulle kunna klassas som narkotika. I deras kulturer används plantor istället för att öppna kontakten med den andliga världen.

Användningsområdena är många och anledningarna likså. Det gäller oavsett om det handlar om alkohol, narkotika eller för den delen smärtlindrande mediciner (när fysisk smärta inte finns). De olika alternativen ger olika gensvar från omgivningen, främst beroende på i vilken generation som man har växt upp i.

Vad händer när intagen sker?
Vid intagen kommer energierna (beroende på substans) att öka eller dämpas till andra nivåer. I vissa fall är det inte självklart vad reaktioner kommer att bli. De flesta har säkert prövat alkohol vid olika tillfällen och fått helt olika respons, där ena kvällen leder till nedstämdhet, medans nästa genererar ett glädjerus. Detsamma kan säkert(?) ske med narkotika.

Energiflödena skiftar efter önskat resultat (ofta vet man utifrån egenskaperna i substansen) och önskat tillfälligt resultat uppnås genom en medveten energipåverkan.
Som om flödet har tjuvkopplats av en yttre faktor kroppen inte var beredd på.

Varför sker intagen?
Anledningarna till varför människor använder alkohol respektive narkotika, skiljer sig säkerligen åt från individ till individ. Gemensamt är dock att en tillfälligt/långvarig rubbning i energiflödet sker. Det kan vara alltifrån en hög arbetsbelastning och där nedvarvningen inte sker tillräckligt snabbt (utifrån eget önskemål). Det kan i de större fallen inkludera erfarenheter och trauman som inte läkt sedan tidigare. Energiflödet blir oregelbundet och i vissa fall okontrollerat i kroppen, vilket i sig antagligen inte är skönt/är påfrestande för hälsan. Då medicinering uppfyller likvärdiga resultat, varför kan inte narkotika göra detsamma?

Problematiken med långvarigt bruk
O ena sidan fyller substanserna sina syften, som på ett eller annat sätt innefattar att påverka energisystemet i kroppen/i huvudet. När den egna kontrollen inte räcker till kommer det naturligt sökas insatser utanför kroppen. Beteendet är naturligt och är kopplat till överlevnadsinstinkten.

Problemet som uppstår dock är att substansernas effekt avtar över tid, då kroppen kommer reglera sig efter de nya energinflödena som sker. Kroppen anpassar sig för att kroppen ska bli så jämn som möjligt även efter intagen. Det skapar två alternativ, att antingen återgå till en nykter fas /möta obalanserna på andra sätt. Alternativ två innefattar att användandet fördjupas och starkare doser tas. Det gäller oavsett om det är narkotika, alkohol eller över tid smärtmediciner. Att människor blir beroende av mediciner (av andra skäl än skadeläkande) förekommer.

En negativ spiral uppstår och det kommer ta allt mer energi i besittning. Den naturliga energitillgången kommer minska i takt med att tiden går, ty att vara påverkad och få energin genom snabba doser verkar räcka. På sikt kan ett aktivt missbruk (när sökandet efter substanser är utom kontroll och blir kopplat till en överlevnadsinstinkt), leda till att kost och de mest grundläggande behoven inte tillfredsställs på ett för kroppen naturligt sätt. Det är ofta då missbruket antingen slår i botten eller ibland leder till dödsfall. Kroppen hanterar inte längre de energiskiftningar som kroppen utsätts för och organen kommer inte kunna gensvara på intagen.

Om det inte är nog med de inre omställningarna, får många även konsekvenser utifrån sitt leverne. Kriminalitet är inte ovanligt bland aktiva missbrukare, ty behovet av nya substanser riskerar att accelerera. Kostnaden blir allför hög när inkomsterna saknas (när droganvändadet accelerar, är det svårt att bibehålla sitt arbete). En negativ spiral kan således framträda även i den fysiska omgivningen och kontakten med gemenskapen/tryggheten i samhället (dess ursprungliga funktion) blir något främmande och något som nästan kräver ett avståndstagande.

Ensamheten och tomheten blir ständiga följeslagare när tillgången av substanser inte är tillräckliga. Vägen ut ur det finns kvar i det som fortsättningsvis framstår som just främmande, opålitligt, farligt (fängelsestraff etc.!).

Att vända ett missbruk till något annat
Att vända ett missbruk åter till ett annat liv kommer kräva sin insats av individen. Energiflödena i kroppen behöver balanseras upp och återställas till en jämnhet kroppen klarar av. En naturlig kost, sysselsättning (hjärnan jagar energikickar) och en disciplin utifrån (under tiden den inre disciplinen byggs upp) är alla givna faktorer som en del i omställningen. Det krävs att en förståelse och en motivation till nykterheten finns (likheter med traumahantering). Det kräver en realistisk förståelse för hur lång rehabiliteringen faktiskt kan ta. Många fysiska skador kan ha uppstått under det pågående missbruket. De energimässiga obalanserna är sannolikt ännu värre efter ett missbruk än innan bruket påbörjades. Det kommer krävas tid och disciplin.

Om man är redo att vända sitt liv, ta de hårda, långa besluten och det aktiva avståndstagandet till tidigare vännerna (kommer sannolikt krävas, ty sammansmältningen är alltför enkel att falla tillbaka i) finns där kanske något att hämta. Vägen kommer vara lång och i vissa delar ensam (en passage finns säkert där början av nykterheten fortfarande inte kan passa in i samhällets övriga gemenskap). Strukturer behöver återupprättas och nya kunskaper behöver läras in (och läras in på nytt!).

I detta finns nya möjligheter att åter finna sin passion i livet och sina möjligheter till ett annat liv. Vissa väljer kanske att bli drogterapeuter rent av (och de blir riktigt duktiga, då de kan förstå helheten, något andra kanske bara kan läsa sig till).
Andra har tagit steget vidare och idag finns kända psykologer/psykoterapeuter, ledande i sina fält som tidigare varit heroinmissbrukare exempelvis.

Potentialen till ett annat liv, ett balanserat liv med trygghet och en gemenskap finns att nå, om jobbet för att ta sig dit genomförs. Det finns ofta hjälp att få för ändamålet och ibland är det specifika behandlingsinsatser som krävs. I andra fall kanske räcker den egna förståelsen (då den är så pass bred). Den insikten brukar dock spegla det naturliga avståndstagandet på egen hand, än att ”insikten” drivs fram i en hetsig diskussion (stolthet, ego etc.).

Alkohol vid hög arbetsbelastning nämndes?
Inlägget tolkas kanske som ett utpekande av aktiva missbrukare, som inte arbetar, kanske är hemlösa och utslagna i samhället. Det resultatet framträder oftast bara i ett långvarigt missbruk. Ingångarna till det är samma. Anledningarna till att substanserna intas är likvärdiga som med missbrukare. Skillnaden är att personerna är (vid tillfällena) tillräckligt balanserade för att inte helt tappa kontrollen när intagen sker. Även när kontrollen tappas vid intagen (vem har inte haft en lite för stark fylla?) finns där något att återgå till, även om det kräver en lång baksmälla dagen efter (koordinering av energierna och uppstyrning av sammanhangen). Är beteendet för upprepat och i alltför snabb takt riskerar balanserna att rubbas i alltför hög takt för att kunna återupprättas. Ett riskbruk skönjer sig och det är i de faserna nya riskbeteenden visar sig. Balanserna återupprättas som nämnt vanligtvis och kanske visar det här en koppling mellan missbrukare och icke missbrukare. Alla som använder substanser har en viss risk att över lång tid gå ner sig i det. Alla har löpt risk tidigare i livet att bli en person i riskzonen för att hamna i ett missbruk, då ingen styr över vilka trauman som kan uppstå.

Förståelse och samtidigt ett ansvarsutkrävande bör förekomma i mötet med missbrukare. Någonstans i förståelsen och den uppvisade medmänskligheten är den väg ut som söks. Så länge missbrukare behandlas genom avståndstagande, desto mer stöts de bort i samhället. Desto svårare är det att skapa en motivation till en riktningsförändring.

Substanserna slutar tillföras vid en viss punkt
Vid en viss punkt i sin personliga utveckling kommer användandet av substanser att upphöra. Inte orimligt att rent av, på en permanent basis. Anledningen till det kan förstås som ”en tillräckligt hög balans inombords”. Ju mer energiområden som flödar balanserar och strukturerat, desto mindre anledning finns det till yttre tillförsel av energier för att balansera upp. Energibortfallen på de högre nivåerna är mindre märkbara, ty resurserna fortfarande är så pass höga.

Är detta lite för otydligt, kan kanske en metafor bidra med en bättre förståelse:
Om en roddbåt har ett hål, kommer det märkas ganska fort att ett läckage sker. Beroende på hålets storlekt finns risken för att båten sjunker inom kort.
Ett litet hål på ett gigantiskt containerfartyg eller på ett kryssningsfartyg ger inte samma resultat. Hålet kanske inte ens skulle märkas på båtar som är aningen större än roddbåten.

Helt enkelt att obalanserna blir allt mindre relevanta ju högre energibalans som finns hos personen och behovet av att snabbt återbalansera det som uppstår minskar.

Vägen till ett nyktert liv är genom ett hälsosamt, utvecklande liv. Tills dess kan livet ändå fortsätta levas efter behoven som uppstår, så länge utvecklingen fortgår.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.