EFT – Emotional Freedom technique

När man är inne och gräver i sitt inre, stöter man helt klart på obalanser. Obalanser kan upplevas som negativt och som helt klart känns som hinder i våra liv. Trauman är ett exempel på en obalans. I själva verket är obalanser just....obalanser. Områden som behöver balanseras upp med förståelse och bearbetning. Korrigeringar av energierna …

Fortsätt läsa EFT – Emotional Freedom technique